Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

John Lennon/Che Guevara

John Lennon and Che Guevara
In 9th October, the first was going and the latter coming. Both servants of Piece and Fraternization of the People. And they fought, and they fought John Lennon with his guitar and Che Guevara with a gun. A gun that the enemy choose for the confrontation, until the final victory. Hasta la Victoria Siempre.
Watch this video that paralllely presents the photos of  both the assasinated persons and sing along "Imagine". The lyrics will help you.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ, 9 Οκτωβρίου, ο ένας έφευγε και ερχόταν ο
άλλος. Υπηρέτες και οι δυο της παγκόσμιας Ειρήνης και Αδελφοποίησης των Λαών. Και πολεμούσαν, πολεμούσαν και τραγουδούσαν, ο Τζων Λένον με την κιθάρα στα χέρια και ο Τσε Γκεβάρα με το όπλο! Όπλο που διάλεξε ο εχθρός για την αναμέτρηση, μέχρι την τελική νίκη. Hasta La Victoria Siempre.Δείτε αυτό το βίντεο που παρουσιάζει σε παράλληλη ροή φωτογραφίες δυο δολοφονημένων ανθρώπων και σιγοτραγουδείστε το ''Imagine''. Οι στίχοι θα σας βοηθήσουν.IMAGINE
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace

You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world

You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us

And the world will live as one.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου