Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Jani Christou - 44 years ago

Jani Christou
"On this date 44 years ago, at the age of 44, Jani Christou left this world, the victim of an automobile accident which claimed the lives of both him and his wife. He died on the day of his birthday. Karolos Koun, speaking often of this great Greek composer, asks us to consider what ancient Greek tragedy lost with his loss. Christou was, for Koun, the orchestrator of the words. For the wider public he remains today a relatively "unknown" composer. However he has continued to be considered one of the greatest Greek composers and philosophers of music of the 20th century.His work has become the object of research both within and outside the borders of our country. Relatively recently- in October of 2012- the musicologist Kostis Zouliatis, enchanted by the musical compositions of Christou, presented his documentary "Representation: the life and work of Jani Christou" at the Palace of Music, the product of many years of research. And just last month a convention around his music was realized."

Enjoy this fascinating trailer for the film "Representation: the life and work of Jani Christou

Έφυγε σαν σήμερα πριν 44 χρόνια και σε ηλικία 44 ετών ο Γιάννης Χρήστου, θύμα τροχαίου, που στοίχισε την ζωή στο ίδιο και την σύζυγό του. Έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του. Ο Κάρολος Κουν μιλώντας συχνά για τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη μας καλεί να αναλογιστούμε τι έχασε η Ελληνική αρχαία τραγωδία από τον χαμό του. Ο Χρήστου ήταν κατά τον Κουν ο ενορχηστρωτής του λόγου. Για το ευρύ κοινό παραμένει ακόμη και σήμερα ένας σχετικά "άγνωστος" συνθέτης. Δεν παύει όμως να θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και φιλόσοφους της μουσικής του 20ου αιώνα. Το έργο του έχει γίνει αντικείμενο έρευνας εντός και εκτός των συνόρων της πατρίδας μας. Σχετικά πρόσφατα - 10/2012 - ο μουσικολόγος Κωστής Ζουλιάτης, γοητευμένος από τα μουσικά κείμενα του Χρήστου, παρουσίασε στο Μέγαρο Μουσικής το ντοκιμαντέρ με τίτλο "Αναπαράστασις: η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου", προϊόν πολυετούς έρευνας. Ενώ μόλις τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο συνέδριο γύρω από το έργο του.
Πηγή: The Art Cellar

Anaparastasis: Life And Work of Jani Christou (1926-1970)
a documentary by Costis Zouliatis

Even though today he remains a great stranger, Jani Christou (1926-1970) stands among the greatest figures of the 20th century music avant-garde. His work is characterized by a rare uniformity and consistency, regarding not only the pioneering means which he introduced in the world of sounds and the innovatory music systems, but also his own philosophical universe which runs through and inspires his compositions: the myth, the transcendent, the mysticism, the primordial, the ritual, the unapproachable, the panic, the hysteria... With Christou's early death in a tragic accident, on his birthday, in January 8th 1970, the world of contemporary music lost one of the most thrilling and provocative talents.
The documentary attempts to illustrate the personality and the spirit of this great thinker of art and follow the path of his short life, which has always been interwoven with art and his meaning of offering to humanity and civilization. Through the presentation of composer's works and rare audiovisual documents, as well as interviews with all the creative and friendly circle in which Christou was linked, the film toils to bring us closer to the mystery that this great artist left behind and, at a second reading, sets the concern for all the great moments of art that sometimes historical and era circumstances hide in their shadows.

Director & researcher: Costis Zouliatis
Editing: Kleitos Kyriakides
Sound: Dimitris Miyakis

(c) 2004-2011, Costis Zouliatis & G.A.L.P. Pictures

Anaparastasis: Η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου (1926-1970)
ένα ντοκιμαντέρ του Κωστή Ζουλιάτη

Ο Γιάννης Χρήστου (1926-1970) συγκαταλέγεται στις μεγάλες μορφές της μουσικής πρωτοπορίας του 20ου αιώνα, αν και ουσιαστικά αποτελεί σήμερα έναν μεγάλο άγνωστο. Το έργο του χαρακτηρίζεται από σπάνια ενότητα και συνέπεια, τόσο ως προς τις πρωτοποριακές τομές που εισήγαγε στον κόσμο των ήχων και στα καινοτόμα μουσικά συστήματα, όσο και ως προς το φιλοσοφικό του σύμπαν το οποίο εμπνέει και διαπνέει τις συνθέσεις του: ο μύθος, το υπερβατικό, ο μυστικισμός, το αρχέγονο, η τελετουργία, το απρόσιτο, ο πανικός, η υστερία... Με τον πρόωρο θάνατό του σε τραγικό δυστύχημα την 8η Ιανουαρίου του 1970, ανήμερα των γενεθλίων του, ο κόσμος της σύγχρονης μουσικής στερείται ένα από τα πλέον συναρπαστικά και προκλητικά ταλέντα του.
Η ταινία αποπειράται να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα και το ιδιαίτερο πνεύμα αυτού του μεγάλου στοχαστή της τέχνης και να ακολουθήσει τη διαδρομή της σύντομης ζωής του, η οποία πάντοτε ήταν συνυφασμένη με την τέχνη του και την προσφορά του στην ανθρωπότητα και τον πολιτισμό.
Μέσα από την παρουσίαση της εργογραφίας του συνθέτη, με σπάνια οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, αλλά και συνεντεύξεις με όλο σχεδόν το δημιουργικό και φιλικό κύκλο με τον οποίο συνδέθηκε, το ντοκιμαντέρ αυτό αγωνιά να μας φέρει πιο κοντά στο μυστήριο που άφησε πίσω του ο σπουδαίος δημιουργός και να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλες τις μεγάλες στιγμές της τέχνης που συνήθως οι εποχικές συγκυρίες κρύβουν στη σκιά τους.

Σκηνοθεσία, Έρευνα: Κωστής Ζουλιάτης
Μοντάζ: Κλείτος Κυριακίδης
Ήχος: Δημήτρης Μυγιάκης

Πηγή: AnaparastasisDoc

Jani Christou: Symphony No.1 (1949/1950)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου