Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Music sites for all desires and requirements / Ιστοσελίδα μουσικής για όλες τις επιθυμίες και απαιτήσεις

Music sites for all desires and requirements. Here, I've selected playlist with songs by Manos Hadjidakis.
PLAY LIST / LINK CLICK >HERE
Activating the above link will give you a list for M. Hatzidakis, preselected by me. If you prefer, you may close this window and you will find all types of music of the world. On the screen you will see an array of portraits of artists with their names.
On the first page there are photographs of, ie: Frank Sinatra or Lady Gaga, Charles Aznavour, or Shakira, Elvis Presley, Mina or Celine Dion, etc, etc..
If by clicking you choose a specific photograph and you wait, you will see a video and a list of songs by that particular artist, while simultaneously, the first song on the list will begin to play.
The list will continue to play while your PC will be performing other tasks.
You will have many options. You may, for example choose the type of music you like. You may also give details (ie:Zorba) to request, on the first page as well as the subsequent (black screen). I must admit, it is amazing.
Once familiar, you will discover it's unlimited potential.
Good Listening! 
(uWall.tv)


Ιστοσελίδα μουσικής για όλες τις επιθυμίες και απαιτήσεις. Εδώ, έχω επιλέξει λίστα αναπαραγωγής με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι.
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΙΚ >ΕΔΩ
Ο παραπάνω σύνδεσμος, ενεργοποιώντας τον, θα σας δώσει την, προεπιλεγμένη από εμένα, λίστα για Μ.Χατζιδάκι. Αν θέλετε, κλείστε αυτό το παράθυρο και θα βρείτε όλου του Κόσμου την ΜΟΥΣΙΚΗ και όχι μόνο....Θα δείτε στην οθόνη πλήθος από προσωπογραφίες καλλιτεχνών με το όνομα τους.
Στην πρώτη σελίδα εμφανίζονται φωτογραφίες π .χ. Frank Sinatra, Lady Gaga, Charles Aznavour, Shakira, Elvis Presley, Mina, Celine Dion κλπ, κλπ.
Αν με κλικ επιλέξετε κάποια φωτογραφία και περιμένετε, θα δείτε ένα βίντεο και μια λίστα τραγουδιών του καλλιτέχνη, ενώ ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει να παίζει το πρώτο τραγούδι της λίστας....
Η λίστα θα συνεχίζει να παίζει ενώ ο Η/Υ θα εκτελεί παράλληλα άλλα προγράμματα.
Μπορείτε να κάνετε πολλές επιλογές. Μπορείτε π.χ. να διαλέξετε το είδος της μουσικής που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης δίνοντας στοιχεία (π.χ. Ζορμπάς) να κάνετε αναζητήσεις, τόσο στην πρώτη σελίδα , όσο και στην επόμενη (μαύρη οθόνη).
Ομολογουμένως είναι εκπληκτικό.
Με την εξοικείωση θα ανακαλυφθούν και άλλες από τις απεριόριστες δυνατότητες του.
Καλή ακρόαση.
(uWall.tv)

Η μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα έγινε από τη φίλη Alexandra AO (Ευχαριστώ Αλεξάνδρα)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου