Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Veterans Against the War / Βετεράνοι Ενάντια στον Πόλεμο


Iraq Veterans Against the War display the peace sign before throwing their medals away in opposition to the war at Cermak Road and Michigan Avenue during an anti-war march. — Antonio Perez, Chicago Tribune, May 20, 2012
In conflictual demonstrations against the NATO summit in Chicago, USA, members the organization of Veterans Against the War, they thrown in front of the Conference Centre where they had been gathered the NATO military, who won that medals in Iraq and in Afghanistan.
(The material is derived from the American news channel Democracy Now).

1. Brock Mackintosh: My name is Brock Mackintosh. 

Employed in Ethnikofylaki. I served in Afghanistan since November 2008, until August 2009. Before than two months for the 1st time I visited the memorial at ground zero "Twins Towers" for the first time together with two Afghans, a monument of the tragedy. Today I would like to get rid of this medal in memory of 33,000 thousand people who died in Afghanistan and who would not build none a monument like for those volunteers of Peace in Afghanistan.

2. Emanuelli Vinci: My name is Vinci Emanuelli.

Served in U.S. Marine Corps. First of all, this is my move to the people's of Iraq and Afghanistan. Second, this move is for the true ancestors.
I'm talking about the Non Violent Coordinating-Student, I am talking about the Black Panthers, I speak for the Movement of Civil Liberties, I'm talking about unions, I'm talking about our brothers and sisters the socialists, for our brothers the communists and communist, our brothers and sisters anarchists and anarchist, our brothers and sisters environmentalists and ecologists, they are the true ancestors and our last and most important, our enemies, there are 7,000 miles away. They sit in Conference  Rooms, are Syndicates CEO's are bankers, financial advisors are. They do not live 7000 miles away from our homes. Our enemies are here and we see them every day.
Our enemies are not the policemen standing in the line of exclusion. They are millionaires and billionaires who control this Planet and it' s many tolerated! Let's get back their medals.Otherlink: http://www.youtube.com/watch?v=uuL3wNtwAqM 
Iraq Veterans Against the War returning their service medals
More photos HERE

Στις διαδηλώσεις ενάντια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Σικάγο των Η.Π.Α., μέλη της οργάνωσης Βετεράνοι Ενάντια στον Πόλεμο, πέταξαν μπροστά από το συνεδριακό κέντρο όπου είχαν μαζευτεί οι Νατοϊκοί, τα μετάλλια που κέρδισαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
(Το υλικό προέρχεται από το αμερικάνικο ειδησεογραφικό κανάλι Democracy Now)

1. Μπροκ Μάκιντος: Ονομάζομαι Μπροκ Μάκιντος.

Υπηρετούσα στην Εθνικοφυλακή. Υπηρέτησα στο Αφγανιστάν από το Νοέμβριο του 2008, μέχρι τον Αύγουστο του 2009. Πριν από δύο μήνες επισκέφθηκα για 1η φορά το μνημείο στο σημείο μηδέν "Δίδυμοι Πύργοι", για πρώτη φορά μαζί με δύο Αφγανούς, το μνημείο μίας τραγωδίας. Θέλω να ξεφορτωθώ σήμερα αυτό το μετάλλιο εις μνήμην των 33.000 χιλιάδων πολιτών που πέθαναν στο Αφγανιστάν και για τους οποίους δεν θα χτιστεί κανένα μνημείο όπως και για τους εθελοντές για την Ειρήνη στο Αφγανιστάν.

2. Βινς Εμμανουέλι: Ονομάζομαι Βινς Εμμανουέλι.

Υπηρέτησα στο Αμερικανικό Σώμα Πεζοναυτών. Πρώτα από όλα αυτή η κίνησή μου είναι για τους Λαούς του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Δεύτερον, αυτή η κίνηση είναι για τους αληθινούς προγόνους μας.
Μιλάω για το Συντονιστικό Μη Βίαιων-Φοιτητών, μιλάω για τους Μαύρους Πάνθηρες, μιλάω για το Κίνημα των Πολιτικών Ελευθεριών, μιλάω για τα Συνδικάτα, μιλάω για τα αδέλφια μας και τις αδελφές μας τους σοσιαλιστές, για τα αδέλφια μας τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, τα αδέλφια μας και τις αδελφές μας αναρχικούς και αναρχικές, τα αδέλφια μας και τις αδελφές μας οικολόγους και οικολόγες, αυτοί είναι οι πραγματικοί μας πρόγονοι και τελευταίο και πιο σημαντικό, οι εχθροί μας, δεν βρίσκονται 7.000 μίλια μακριά. Κάθονται σε αίθουσες συσκέψεων, είναι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι τραπεζίτες, είναι χρηματοπιστωτικοί σύμβουλοι. Δεν ζουν 7.000 μίλια μακριά από τα σπίτια μας. Οι εχθροί μας βρίσκονται εδώ και τους βλέπουμε κάθε μέρα. Οι εχθροί μας δεν είναι οι αστυνομικοί που στέκονται στην γραμμή αποκλεισμού. Είναι οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι που ελέγχουν αυτόν τον πλανήτη και αρκετά τους ανεχθήκαμε!! Ας πάρουν πίσω τα μετάλλιά τους.

Εμείς, στη μνήμη όλων των θυμάτων του ιμπεριαλιστικού ΝΑΤΟ αφιερώνουμε το τραγούδι / We, in memory of all these victims of imperialist NATO interventions, we dedicate the song:  «All we are saying is give peace a chance». John Lennon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου