Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά/Who, who is hunting my life/¿Quién, quién es la caza de mi vida


Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά/Who, who is hunting my life/¿Quién, quién es la caza de mi vida


   Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά
να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα;
ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά
σαν ψάρι μ' έχουν πιάσει μες στα δίχτυα
Για κάποιον μες στον κόσμο είν' αργά
ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά;
Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά
στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει;
πού πήγε αυτός που ξέρει να μιλά
που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει;

Who, who is hunting my life
to seclude her in the night
trucks howl and whistle
like a fish they caught me in the nets
For someone in the world is (already) late
who, who is hunting my life?
Who, who is lurking my life
who aims in the world's straits
where's the one that knows how to talk
that knows more how to believe?

¿Quién, quién es la caza de mi vida
a su recluirse en la noche
camiones aullido y el silbato
como un pez que me atrapó en las redes
Para alguien en el mundo es (ya) a finales
quién, quién es la caza de mi vida?
¿Quién, quién se esconde mi vida
que tiene como objetivo en los estrechos del mundo
¿dónde está el que sabe cómo hablar
que sabe más de cómo creer?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου