Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

O Gliki Mou Ear/Ω γλυκύ μου έαρ

O Gliki Mou Ear/Ω Γλυκύ μου Έαρ
(ΕΝ) The Greek Orthodox Hymn "O Gliki Mou Ear" of Easter's Holy Week, orchestrated by Vangelis Papathanasiou and performed by actress Irene Pappas. The hymn was included in the 1986 disc "Rapsodies".

(GR) Ο Ορθόδοξος ύμνος "Ω Γλυκύ μου Έαρ" της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα, σε ενορχήστρωση Βαγγέλη Παπαθανασίου και φωνητική εκτέλεση Ειρήνης Παππά. Ο ύμνος περιλήφθηκε στο δίσκο "Ραψωδίες" του 1986.

(ES) El griego ortodoxo Himno "O Gliki Mou Ear" de la Santa Pascua de la Semana, orquestadas por Vangelis Papathanasiou e interpretada por la actriz Irene Pappas. El himno fue incluido en el disco de 1986 "Rapsodies".

(SRB) Грчка православна песме: "О Глики Моу еар " Ускрса је Велики седмица, оркестрирана од стране Ван Гогх Папатханасиоу и изводи глумица Ирена Паппас. химне је укључена у 1986 Дисц "Рапсодиес"/.

الاوركسترالية اليونانية الأرثوذكسية ترنيمة "يا مو الأذن Gliki" من أسبوع الآلام عيد الفصح، بحسب Papathanasiou فانجيليس والتي تؤديها الممثلة ايرين باباس. وأدرج في ترنيمة "Rapsodies" 1986 القرص.

(RO) Ortodoxă Greacă Imnului "O Gliki Mou ureche" de Paşti lui Săptămâna Sfântă, orchestrate de Vangelis Papathanasiou şi efectuate de către actriţa Irene Pappas. Imnul a fost inclusă în 1986 discul "Rapsodies".

Ω γλυκύ μου έαρ/O gliki mou ear
Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.
Καθελών του ξύλου, ο Αριμαθείας, εν τάφω Σε κηδεύει.
Μυροφόροι ήλθον, μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεύρο πάσα κτίσις, ύμνους εξοδίους, προσοίωμεν τω Κτίστη.
Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου.
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμω, νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;
Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;
Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον.
Ιδείν την του Υιού σου, Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους.

Ωδές/Odes


Νεραντζούλα/Nerantzoula
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου