Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Микис Теодоракис/Mikis Theodorakis


Микис Теодоракис/Mikis Theodorakis
Уважаемые читатели, Микиса Теодоракиса представлять никому не надо. Я думаю, в бывшем Советском Союзе нет человека, который хотя бы раз не слышал это имя.
Великий греческий композитор Микис Теодоракис известен всему миру. Я не буду рассказывать вам его биографию, её в подробностях можно прочитать в Википедии.
Микису уже 85 лет, и дай Бог каждому сохранить в этом возрасте такой острый ум и неистощимую энергию. А ведь этот человек пережил столько, что хватило бы на несколько жизней — войны, пытки, тюрьмы, голодную забастовку, гонения…

И, конечно, мировое признание своей музыки — его знаменитое «Сиртаки», написанное для фильма «Грек Зорба» («Ζορμπάς»), знают во всём мире, эта музыка стала визитной карточкой Греции.
Уже никто почти не вспоминает, что этот танец — сиртаки — не является греческим народным танцем, а был создан исключительно для этого фильма с великолепным Энтони Куинном в главной роли.

Микис Теодоракис написал огромное количество музыкальных произведений, начиная с опер и симфоний и заканчивая циклами песен в разных жанрах, большинство из которых стали практически народными. Он всегда любил и петь свои песни, хотя голоса как такового для пения у него нет.
Всю жизнь Микис боролся за общечеловеческие ценности, за демократию в Греции. И сейчас, в свои без малого 86 лет, он доказывает, что «и один в поле воин». Он создал Движение Независимых Граждан под названием «Искра», и надеется, что из неё-то возгорится пламя.
Нет, Микис Теодоракис не призывает к новой кровопролитной революции. Но мечтает видеть Грецию экономически независимой и свободной как от европейского давления, так и от американских военных баз. Утопия? Кто знает… Он ездит с выступлениями по Греции, и в своих речах один называет вещи своими именами и жёстко критикует греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу.

«...Η ζωή και το έργο μου στηρίχθηκε επάνω σε τρείς λέξεις:  Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία. Και
όλοι μου οι αγώνες έγιναν μόνο και μόνο για να υπερασπίσω με κάθε θυσία. Το ίδιο κάνω και τώρα». (Μίκης Θεοδωράκης)
«Мои жизнь и творчество опираются на три категории: Греция, Родина, Свобода. И все мои действия, усилия были направлены на их защиту, во что бы это мне не стало. Те же самые принципы исповедую и сегодня» (Микис Теодоракис)  

Будучи 15-летним юношей, как и тысячи его сверстников, он рвался на Албанский фронт («Албанский эпос») спасать Честь Эллады от наглых притязаний итальянского фашизма.
19 - летним молодым человеком  испытал все «прелести» английских бомбометаний декабря 1944 года («Декемвриана») – на его глазах уходили в Безвестность сотни таких же, как и он, красивых внешностью и помыслами молодых бойцов ЭЛАС, не захотевших признать диктата носителей европейских демократических ценностей – «освободителей» англичан и их главного рулевого лорда Уинстона Черчилля. Английские и, впоследствии, американские союзники, поправ союзнические договоренности с Советским Союзом не вводить войска союзников в страны, освободившиеся самостоятельно от фашистских оккупантов, продемонстрировали всему миру, какой они хотят видеть будущую Элладу – своей карманной марионеткой, всегда готовой быть в услужении американо-английским хозяевам мира, зависимой, манипулируемой.14 песен на русском языке
Click HERE
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου