Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Earth's Population / Ο Πληθυσμός της Γης

Population Seven Billion
The United Nations estimates that in one week, on October 31, 2011, the world's population will reach 7 billion. Just 200 years ago, there were only 1 billion people on the planet, and over the next 150 years, that number grew to 3 billion. But in the past 50 years, the world's population has more than doubled, and it is projected to grow to 15 billion by the year 2100. As the UN points out, this increasing rate of change brings with it enormous challenges. Meeting the basic needs of so many will meaning growing, shipping, and distributing more food while providing more clean water, health care, and shelter -- all without inflicting too much further damage on our environmen

1. A baby gestures minutes after he was born inside the pediatric unit at hospital Escuela in Tegucigalpa, Honduras, on October 21, 2011. According to Honduras' health authorities, about 220,000 babies are born in Honduras each year and the cost of having a baby delivered at the public hospital is $10.
(Reuters/Edgard Garrido) 

7 Δισεκατομμύρια ο πληθυσμός της Γης
Εκτιμάται από τα Ηνωμένα Έθνη πως, στις 31 Οκτωβρίου του 2011, ο πληθυσμός της γης, θα φθάσει στα...7 δισεκατομμύρια. Πριν 200 χρόνια, υπήρχαν μόνο 1 δισεκατομμύριο  άνθρωποι, ενώ τα επόμενα 150 χρόνια, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 3 δισεκατομμύρια. Τα τελευταία 50 χρόνια, ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει υπερδιπλασιαστεί και εκτιμάται πως, το 2100 θα φθάσει έως τα ....15 δισεκατομμύρια!!!!! Όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός, αυτός ο αυξανόμενος ρυθμός αλλαγής, φέρνει μαζί του τεράστιες προκλήσεις που σημαίνει, περισσότερη παραγωγή φαγητού και διανομή καθαρού νερού. Από την άλλη, το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης και η εξασφάλιση στέγης, είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει κοινωνικές εκρήξεις και η ισορροπία στο  περιβάλλον θα διαταραχθεί. Μπορεί ο Θεός να είπε "Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε τη Γη" δεν είχε αντιληφθεί, όμως, πως η κατάσταση θα έφθανε στο απροχώρητο.
Για παράδειγμα, στη δεύτερη φωτογραφία ο Ziona έχει 39 γυναίκες, 94 παιδιά και 33 εγγόνια!!! 
Με πατεράδες, μαμάδες, γιαγιάδες και παπούδες, η οικογένεια απαριθμεί ... 181 μέλη!!! Είπατε τίποτα;


Ιδού τι γράφει η Παλαιά Διαθήκη:

1) ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2) ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3) καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 4) καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 5) καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία........
........20) Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως. 21) καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά. 22) καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς.

Όλες οι φωτογραφίες (είναι του Reuters) και οι λεζάντες είναι από την  "the Atlantic"

2. Family members of Ziona pose for a group photograph in Baktawng village in the northeastern Indian state of Mizoram, on October 7, 2011. Ziona is the head of a religious sect called "Chana," which allows polygamy and was founded by his father Chana in 1942. Ziona has 39 wives, 94 children and 33 grandchildren. He lives in his 4 story 100-room house with 181 members of his family. (Reuters/Adnan Abidi) 
3. People gather to get water from a huge well in the village of Natwarghad in the western Indian state of Gujarat on June 1, 2003. (Reuters/Amit Dave) 

4. Thousands of Bangladeshi Muslims board overcrowded trains as they try to return home after attending a three-day Islamic Congregation on the banks of the river Turag in Tongi, outskirts of Dhaka, Bangladesh, on January 23, 2011. The congregation held each year since 1966, is among the world's largest religious gatherings. (AP Photo/Pavel Rahman)
5. Residents crowd in a swimming pool to escape the summer heat during a hot weather spell in Daying county of Suining, China, on July 4, 2010. (Reuters/Stringer) 
6. Motorists crowd at a junction during rush hour in Taipei, on October 29, 2009. There are more than 8.8 million motorcycles and 4.8 million cars on Taiwan's roads and nearly all motor vehicles and inhabitants are squeezed into a third of the island's area. (Reuters/Nicky Loh)
7. The crowded maternity ward of the government-run Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Manila, Philippines, on June 1, 2011. The ward, the busiest in the country, sees an average of 60 births every day. The Philippines' population growth rate of around 2.0 percent is above Southeast Asia's average of around 1.7 percent, with an estimated 200 babies born every hour. Lack of a national policy on birth control and access to modern family planning methods - frowned upon by the powerful Catholic church - are some of the factors that have led to the country's population ballooning to nearly 100 million, according to various government and private sector estimates, with the Philippines the second most populous nation in the region after Indonesia. (Reuters/Cheryl Ravelo)
Περισσότερες φωτογραφίες στο the Atlantic Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου