Κείμενο υποδοχής

If I had to choose between music, dance or photography, I would choose all three, for I am enchanted with music, thrilled by dance and redeemed by photography!
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει!...

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Richard Wagner

On this day,  22/5/1813 is born Richard Wagner.
One of the most greatest Composers classical music in, and of art theoretician of that resolutely has affected the musical creation.
In the course of Revolution (1848 - '49) in Germany, Wagner was greatly been affected by materialism (Feuerbach) and the anarchists.
In his first projects and his theoretical studies of took the view that its urban the Culture leading to the cultural decline.Nevertheless, during the composition of known tetralogy "The Ring of Nimpeloungken" he accepted the  reactionary influence of the his philosophy Schopenhauer and Nietzsche.In this project is reflected the concept of the hero - purified and detected the nationalist ideas and of content. Leaning on this in particular the project, Hitler attempted to take advantage of his work of Wagner and to submit the creator as standard representative of  "National Socialism".
Wagner is the a reformist of the opera, and has resolved some complicated difficulties art by opening up new ways to symphonic music.
 
Σαν σήμερα, 22/5/1813 γεννιέται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ.
Ενας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κλασικής μουσικής, αλλά και θεωρητικός της τέχνης που επηρέασε αποφασιστικά τη μουσική δημιουργία. 
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης (1848-'49) στη Γερμανία, ο Βάγκνερ επηρεάστηκε βαθύτατα από τον υλισμό (Φόιερμπαχ) και τους αναρχικούς. 
Στα πρώτα του έργα και τις θεωρητικές του μελέτες διατύπωνε την άποψη ότι ο αστικός πολιτισμός οδηγεί στην πολιτισμική παρακμή. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της γνωστής τετραλογίας «Το δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν» δέχτηκε την επιρροή της αντιδραστικής φιλοσοφίας του Σοπενχάουερ και του Νίτσε. Στο έργο αυτό αποτυπώνεται η ιδέα του ήρωα - εξαγνιστεί, ενώ ανιχνεύονται και ιδέες εθνικιστικού περιεχομένου. Στηριγμένος σ' αυτό κυρίως το έργο, ο Χίτλερ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το έργο του Βάγκνερ και να παρουσιάσει τον δημιουργό ως τυπικό εκπρόσωπο του «εθνικοσοσιαλισμού». 
Ο Βάγκνερ είναι ο μεταρρυθμιστής της όπερας, ενώ έλυσε ορισμένα περίπλοκα καλλιτεχνικά προβλήματα, ανοίγοντας νέους δρόμους στη συμφωνική μουσική.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου